ThaiStockNews

#BANPU (มิติหุ้น) ประเมินกำไรทั้งปี 9.77 พันล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” ให้เป้า 22 บาท

  •   
  •   
  •  
  •  

#BANPU (มิติหุ้น) ประเมินกำไรทั้งปี 9.77 พันล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” ให้เป้า 22 บาท

#BANPU (มิติหุ้น) ประเมินกำไรทั้งปี 9.77 พันล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” ให้เป้า 22 บาท

The post #BANPU (มิติหุ้น) ประเมินกำไรทั้งปี 9.77 พันล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” ให้เป้า 22 บาท appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ May 17, 2019, 10:01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *